Historia szkoły

Historia szkoły

Wszystko zaczęło się zaraz po zakończeniu II wojny światowej. W roku 1948 w budynku Zakładowej Straży Pożarnej zaadoptowano kilka pomieszczeń, w których młodzi pracownicy „Rokity” rozpoczęli naukę (na początku na poziomie zasadniczym i podstawowym) w SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ CHEMICZNEJ FABRYKI „ROKITA”. Kadrę pedagogiczną stanowili wyłącznie inżynierowie i technicy. Nauczycieli przedmiotów ogólnych udało się pozyskać dopiero w późniejszych latach…

Pierwsi absolwenci opuścili szkołę w roku 1950 (18-tu chemików, którzy rozpoczęli pracę jako aparatowi lub w kontroli technicznej). Chętnych do nauki na różnych poziomach przybywało… Otwierano klasy „przygotowawcze”, zasadnicze, licealne dla pracujących, roczne dla absolwentów LO i zdemobilizowanych oficerów. Pierwsi maturzyści opuścili mury szkoły w roku 1952.

Wiosną 1950 rozpoczęto budowę budynku prawdziwej szkoły i latem 1951 nastąpiła przeprowadzka. Nowy rok szkolny rozpoczęto w trudnych warunkach: trwały prace wykończeniowe, nie było wody i kanalizacji… Wtedy też po raz pierwszy otwarto dwie klasy technikum. Z powodu zwiększającej się liczby uczniów zamiejscowych na IV piętrze zorganizowano internat, budynek internatu na 300 miejsc oddano do użytku w roku szkolnym 1952/1953.

W technikum, pod wspólną dyrekcją (od roku szkolnego 1954/1955 dyr. Józef Paprotny) zlokalizowano również Zasadniczą Szkołę Zawodową Przyzakładową NZPO „Rokita”. Rozdzielenie szkół nastąpiło w 1966: szkołą przyzakładową kierował nadal dyr. J. Paprotny (do 1972), a Technikum Chemicznym i Szkołą Zasadniczą (tzw. kuratoryjną) – dyr. Marian Sitarz. Ponowna fuzja szkół nastąpiła w roku 1976 i tak powstał Zespół Szkół Zawodowych. W latach 80-tych szkołą kierował dyr. Zygmunt Grabecki, od 1989 – dyr. Paweł Pirek, a od 2007 p. Małgorzata Staniszewska.

13 października 1973 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe XXV-lecia Technikum Chemicznego, w trakcie których nadano szkole imię Komisji Edukacji Narodowej.

Na przestrzeni lat popularna „Zetka” otwierała różne kierunki, dając możliwości kształcenia zgodnego z zainteresowaniem uczniów, potrzebami rynku pracy i kolejnymi reformami szkolnictwa.

Oprócz Technikum Chemicznego (dla młodzieży i dla dorosłych) funkcjonowały: Technikum Mechaniczne (dla młodzieży i dla dorosłych), Technikum Elektroenergetyczne dla Dorosłych, Technikum po Zasadniczej Szkole Zawodowej (młodzieżowe i dla dorosłych), Technikum Ochrony Środowiska, Liceum Ekonomiczne, Licea Techniczne (chemiczne, mechaniczne i ekonomiczno-administracyjne), Liceum Ogólnokształcące, Liceum Zawodowe, Liceum Profilowane (zarządzanie informacją i ekonomiczno-administracyjne) oraz cała gama szkół zasadniczych: laborant chemiczny, aparatowy procesów chemicznych, ślusarz mechanik, elektromonter, mechanik aparatury automatycznej, operator maszyn przędzących wełnę, sprzedawca, kucharz, piekarz, stolarz itd…

W roku 2008 uruchomiono nowy kierunek – Technikum Informatyczne, a w 2011 – Technikum Ekonomiczne dla absolwentów gimnazjum. W miejscu historycznego laboratorium chemicznego w 2001 roku utworzono pracownię symulacyjną prac biurowych. Od 1985 informatyzowano szkołę i aktualnie (rok 2011) istnieją cztery pracownie komputerowe, stanowiska komputerowe w bibliotece, sala audiowizualna oraz sala multimedialna. Tradycje chemiczne są realizowane w klasie Liceum Ogólnokształcącego, gdzie zwiększono ilości godzin z chemii. Jakie będą dalsze zmiany czas pokaże....

Wśród uczniów szkoły byli finaliści olimpiad i konkursów ogólnopolskich: olimpiady chemicznej, matematycznej, czytelniczej, dolnośląskiej olimpiady naukowej ”Disce puer”, konkursów teatralnych, polonistycznych, językowych i turystycznych. Sukcesy odnosili też uczniowie szkół zasadniczych, wygrywając konkursy na najlepszego ucznia w zawodzie oraz odnosząc sukcesy w konkursach przedmiotowych.

Najwięcej absolwentów ma wykształcenie chemiczne i można ich spotkać we wszystkich zakładach chemicznych w Polsce. Wielu absolwentów  kształciło się dalej w „niechemicznych” kierunkach, gdyż szkoła dała im możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań; są wśród nich  poloniści, generałowie, wf-iści, angliści, dziennikarze…

W swojej ponad 60-letniej historii „Zetka” znana była z różnych działań. W latach 60 i 70-tych najbardziej popularne były: Klub Przyjaciół Teatru im. Artura Młodnickiego prowadzony przez dr Adama Sznajderskiego, Szkolne Koło Krajoznawczo -Turystyczne, którego opiekunem był p. Czesław Rolny, Uczniowska Spółdzielnia „Wspólna” - opiekun p. Jan Szelkowski. W latach 70-80-tych: Szkolna Komenda Ochotniczych Hufców Pracy organizowała obozy wakacyjne i wykopki ziemniaków (komendanci to p. Leszek Boczyński i p. Mieczysław Pyrek);  organizację obozów wędrownych,    zapoczątkowanych  przez  pp. Helenę i Czesława Rolnych,  przejęła p. Elżbieta Węgrzynowska, a potem p. Anna Perekietka . Długoletnią opiekunką koła PCK była p. Krystyna Kaczara i p. Krystyna Hetman, koła filatelistycznego p. Czesław Wawrzyniak, a drużyn Związku Harcerstwa Polskiego p. Helena Rolny, p. Michał Kita, p. Włodzimierz Garsztka i p. Krystyna Słodowa.

Lata 90-te zasłynęły jako dekada grupy poetycko muzycznej „Dlaczego nie ja”  pod kierunkiem  p. Barbary Korkosz; rozpoczęto też organizować festyny dla osób niepełnosprawnych (główny organizator to p. Mieczysław Pyrek, a po jego odejściu na emeryturę – grupa „zetkowych” wf-istów)), akcje honorowego krwiodawstwa (organizator: p. M. Pyrek, obecnie p. Adam Łyczko) oraz  współpracę międzynarodową (organizator: p. Małgorzata Cholawo). Uczniowie przez wszystkie lata brali udział w konkursach ekologicznych, akcjach „Sprzątania Świata”, akcjach promujących zdrowy styl życia i profilaktykę prozdrowotną. Na sportowych boiskach „Zetka” osiągała przez wszystkie lata tak wiele sukcesów, że można byłoby napisać książkę na ten temat (może właśnie dlatego niektórzy uczniowie technikum kontynuowali dalszą naukę w Akademii Wychowania Fizycznego).

Przez wszystkie lata grono pedagogiczne „Zetki” kierowało się w swojej pracy zasadą, że „Rozwój osobowości jest ważniejszy od realizacji programów nauczania”. Stąd próba „wydobycia” z uczniów ich mocnych stron i wspomaganie tych talentów. Tak powstawały kabarety, przedstawienia teatralne, zespoły muzyczne, gazetki i gazety szkolne, prace plastyczne, filmy, wystawy fotograficzne, mini przedsiębiorstwa. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

 

Absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym jest już ponad 10 tysięcy. Rozjechali się po całej Polsce i świecie, ale zawsze są mile widziany w murach szkoły…

Zachęcamy do odwiedzania szkolnej strony internetowej (www.zsz.brzegdolny.pl), gdzie można poznać szczegółowo historię szkoły, życie codzienne młodszych roczników i podyskutować na forum.

 

Na podstawie książki Adama Sznajderskiego „Wspomnień czar” opracowała Małgorzata Stangenberg

 

Kierownictwo szkoły

 

Dyrektorzy:

Ignacy Borkowski: 1948 – 1949

Maria Ciundziewicka-Gumprecht: 1949 – 1951

Bolesław Wajszczuk: 1951 – 1951

Olga Robaczyńska: 1951 – 1952

Wiktor Goralewski: 1952 – 1954

Józef Paprotny: 1954 – 1966 (1966 - 1972 kierował Zasadniczą Szkołą Zawodową Przyzakładową)

Bożydar Kropiewnicki (ZSZ Przyzakładowa): 1972 - 1976

Marian Sitarz: 1966 – 1981

Zygmunt Grabecki: 1981 – 1987

Stanisław Truty: 1987 – 1989

Paweł Pirek: 1989 – 2007

Małgorzata Staniszewska: od 2007

 

Zastępcy dyrektora:

Stanisław Sowa: 1955 – 1981

Bożydar Kropiewnicki: 1976 - 1977

Mikołaj Dudycz: 1977 – 1979

Stanisław Truty: 1979 – 1987

Czesław Wawrzyniak: 1981 – 1990

Jadwiga Baran: 1987 – 1990

Elżbieta Węgrzynowska: 1990 – 2003

Małgorzata Stangenberg (Cholawo): 1990 – 2007

Anna Brzezińska: 2008 – 2015

Halina Wojciechowska: od 2015

 

Kierownicy internatu:

Maksymilian Galiński: 1951 - 1953

Czesław Wawrzyniak: 1953 – 1954

Zygmunt Grabecki: 1954 – 1981

Stanisław Pluta (internat Szkoły Przyzakładowej): 1962 - 1976

Danuta Kwaśniewska: 1981 – 1990

Izabela Pochroń: 1990 - 1998

Magdalena Drzazga: 1998 – 2002 (w 2002 roku internat zlikwidowano)

 

Kierownicy warsztatów szkolnych:

Józef Zaręba: kierownik warsztatów Szkoły Przyzakładowej

Stefan Myszkowski: 1950 – 1983

Józef Smolarski: 1983 - 1985

Henryk Kamaszuk: 1985 – 1989

Andrzej Szachowski: 1989 - 1998

Henryk Lewandowski: 1998 – 2000 (w 2000 roku warsztaty szkolne przestały istnieć)

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94; 
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34