Zetkowicze na Dolnośląskim Festiwalu Nauki

21września 2018r. kl. 3a oraz grupa przyrodnicza kl.2b LO dolnobrzeskiej Zetki wraz z nauczycielką biologii Joanną Urbańską wzięli udział w XXI Dolnośląskim Festiwalu Nauki we Wrocławiu. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa uczniowie mogli prześledzić „drogę krwi” . Wycieczka rozpoczęła się od wykładu połączonego z quizem dla uczniów na temat składników, funkcji krwi oraz funkcjonowania układu immunologicznego. Podczas zwiedzania RCKiK uczniowie odwiedzili gabinety, laboratoria, niedostępne na co dzień oraz mogli z bliska przyjrzeć się pracy analityków medycznych. Drugim punktem wycieczki były warsztaty pt. ”Z czym się je GMO?” przygotowane przez studentów biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas ćwiczeń laboratoryjnych uczniowie Zetki samodzielnie przeprowadzili rozdział substancji metodą chromatografii bibułowej, wyizolowali DNA z kiwi i banana oraz zbadali zawartość witaminy C w owocach. Zajęcia tego typu mają istotne znaczenie w rozwijaniu zainteresowań u młodych ludzi oraz mogą pomóc w wyborze dalszego kształcenia na wyższych uczelniach.

                                                                          Joanna Urbańska

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94; 
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34