Zajęcia z edukacji prawnej

W środę 24 mają odbyły się w szkole zajęcia z edukacji prawnej, prowadzone przez panią Prawnik Joannę Mackiewicz.
Zajęcia dotyczyły cyberprzemocy i odpowiedzialności nieletnich i młodocianych, za taki rodzaj czynów.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 1, 2 i 3 liceum oraz klasy 3 technikum

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94; 
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34