XI Powiatowy Konkurs Językowy Duży Poliglota

W dniu dzisiejszym (17 marca) w Zespole Szkół Zawodowych odbywa się „XI Powiatowy Konkurs Językowy Duży Poliglota”. W konkursie bierze udział 4 uczniów. Konkurs obejmuje pisemny test napisany w dwóch językach obcych. Obowiązkowym językiem obcym jest język angielski, natomiast drugi język to język niemiecki lub hiszpański. Konkurs odbywa się w aplikacji Google Forms.
Życzymy powodzenia. Good luck.

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94; 
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34