O projekcie

Powiat Wołowski realizuje projekt dofinansowany ze  środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020


Celem projektu  jest dostosowanie oferty edukacyjnej:
Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 

do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie szans 395 uczniów na regionalnym rynku pracy.
Wartość projektu: 2 714 304,75 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 578 544,75 zł
Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

  • utworzenie klasy patronackiej w CKZiU w Wołowie we współpracy z PCC Rokita ,
  • rozwój kwalifikacji 16 nauczycieli szkół zawodowych do wymogów aktualnego rynku pracy w formie studiów podyplomowych i szkoleń,
  •   uzupełnienie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy przez 359 uczniów poprzez certyfikowane szkolenia i udział 347 osób w stażach i praktykach,
  •   wyjazdy edukacyjne na uczelnie wyższe,
  •   doradztwo zawodowe,
  •   zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni zawodowych,
  •   wdrożenie programu stypendialnego dla 18 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

 
Efektem działań zaplanowanych w projekcie będzie 15 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu, 305 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu, 347 uczniów, którzy wzięli udział w stażach i praktykach zawodowych, wyposażenie 3 placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94; 
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34