Działania w projekcie

realizowane będą następujące działania:

 • 5 kursów kwalifikacyjnych:
 1. - Administrator sieci
 2. - Projektowanie komputerowe CAD 2D i 3D
 3. - Operator wózków jezdniowych z podnośnikami +egzamin UDT
 4. - Uprawnienia elektryczne do 1kV + egzamin SEP
 5. - Wizaż
   
 • stypendia dla uczniów uzdolnionych z przedmiotów zawodowych
 • studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
 • staże i praktyki zawodowe dla uczniów
 • doposażenie pracowni teleinformatycznej

 
 

W WYŻEJ WYMIENIONYCH DZIAŁANIACH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ WSZYSCY UCZNIOWIE: TECHNIKUM, SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ.

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94; 
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34