Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI  W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017


19.09.2016
poniedziałek
Zebrania rodziców uczniów klas maturalnych             (III LO, IV T) wychowawcy klas maturalnych g.16.00-17.30
 
Zebrania rodziców uczniów klas I (I LO, I T, 1 wz)
 
Dyrektor, pedagog, kierownik kształcenia praktycznego, wychowawcy klas I
17.11.2016
czwartek
 
Zebrania rodziców – śródroczne - wszystkich klas, konsultacje nauczycieli Dyrektor, wychowawcy, wszyscy nauczyciele, pedagog g.17.00-18.30
19.01.2017
czwartek
Zebrania rodziców  uczniów wszystkich klas, konsultacje nauczycieli (przekazanie informacji o proponowanych ocenach na półrocze) Dyrektor, wychowawcy, wszyscy nauczyciele, pedagog g.16.30-18.00
20.04.2017
czwartek
Zebrania  rodziców  uczniów klas maturalnych - przekazanie informacji o proponowanych ocenach końcowych, podsumowanie współpracy Dyrektor, wychowawcy , wszyscy nauczyciele, pedagog g.16.30-18.00
Zebrania rodziców uczniów klas I, II, III T, III wz (śródroczne), konsultacje nauczycieli             Dyrektor wychowawcy wszyscy nauczyciele pedagog g.16.30-18.00
13.06.2017.
wtorek
Zebrania rodziców klas I, II, III T, III wz (poinformowanie o proponowanych ocenach końcowych) Dyrektor, wychowawcy, wszyscy nauczyciele, pedagog g.16.30-18.00

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94