Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Spotkania z rodzicami

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI  W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018


14.09.2017.
czwartek
Zebrania rodziców uczniów klas maturalnych             (III LO, IV T) wychowawcy klas maturalnych g.16.00-17.30
 
Zebrania rodziców uczniów klas I (I LO, I T, 1 br)
 
Dyrektor, pedagog, kierownik kształcenia praktycznego, wychowawcy klas I
16.11.2017.
czwartek
Zebrania rodziców – śródroczne – uczniów  wszystkich klas, konsultacje nauczycieli Dyrektor, wychowawcy, wszyscy nauczyciele, pedagog g.16.00-17.30
04.01.2018.
czwartek
Zebrania rodzicówuczniów klas maturalnych  (przekazanie informacji o proponowanych ocenach okresowych, omówienie wyników matur próbnych, organizacja studniówki) Dyrektor, wychowawcy klas maturalnych, nauczyciele uczący w klasach maturalnych g.16.00-16.45
04.01.2018.
czwartek
 
Zebrania rodziców uczniów klas I, II, III T, III wz (przekazanie informacji o proponowanych ocenach okresowych), konsultacje nauczycieli Dyrektor, wychowawcy, wszyscy   nauczyciele, pedagog g.16.00-17.30
17.04.2018.
wtorek
Zebrania rodzicówi konsultacje wszystkich nauczycieli
*w klasach maturalnych -przekazanie informacji o proponowanych ocenach końcowych, podsumowanie współpracy
*w klasach I, II, III T, III wz (śródroczne)             
Dyrektor, wychowawcy , wszyscy nauczyciele, pedagog g. 16.00-16.45
 
12.06.2018.
wtorek
Zebrania rodziców uczniów kl. I, II, IIIT, III wz (poinformowanie o proponowanych ocenach  na koniec roku szkolnego, pozyskanie potwierdzeń powiadomienia rodziców na piśmie) Dyrektor wychowawcy wszyscy nauczyciele pedagog g.16.00-17.30

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94