Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania:

 

Oddymianie klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym -€“ projekt budowlany

 

- zapytanie ofertowe

- opis przedmiotu zamówienia

- formularz ofertowy

- wzór umowy

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94