Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Kadra pedagogiczna

- Bajura Klaudia - język hiszpański
- Chrabąszcz Marek - wychowanie fizyczne
- Czerepok Katarzyna - język polski
- Dancewicz Marzena  - chemia
- Grams- Gumowska Agnieszka - język angielski
- Foszczyński Marek - przedmioty informatyczne
- Grochowska Alicja - wiedza o społeczeństwie, historia
- Grzelakowska Ewelina - nauczyciel bibliotekarz
- Jagieła Anna - język polski, wiedza o kulturze
- Karaś-Łyczko Dorota - geografia
- Kolon Łucja - język niemiecki
- Kubiak Karol - przedmioty informatyczne
- Kwiatkowska Anna - przedmioty ekonomiczne
- Lewandowska Lidia - język angielski
- Łyczko Waldemar - edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
- Maćkowiak Ewa - język niemiecki
- Nohr Artur - przedmioty informatyczne
- Nohr Urszula - matematyka
- Perekietka Anna - pedagog
- Pułecka Katarzyna - fizyka i astronomia
- Romaniuk Joanna - matematyka, przedmioty informatyczne
- Sikora-Schick Ewa religia
- Sromek Dorota - przedmioty informatyczne
- Staniszewska Małgorzata - dyrektor, chemia
- Stefański Piotr - przedmioty informatyczne
- Stołyhwo Jacek - historia
- Świerkowska-Gembara Agnieszka - kierownik szkolenia praktycznego, chemia, matematyka
- UrbańskaJoanna - biologia , geografia
- Węgrzynowska Ida - język angielski, etyka
- Wojciechowska Halina - wychowanie fizyczne, wicedyrektor szkoły

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94