Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Kadra pedagogiczna

- Chimowicz Izabela - biologia
- Chrabąszcz Marek - wychowanie fizyczne
- Domalewska Jolanta - nauczyciel bibliotekarz
- Foszczyński Marek - przedmioty informatyczne
- Grochowska Alicja - wiedza o społeczeństwie, historia
- Grzechowiak Anna - przedmioty ekonomiczne
- Jagieła Anna - język polski, wiedza o kulturze
- Karaś-Łyczko Dorota - geografia
- Kolon Łucja - język niemiecki
- Kosin Anna - podstawy przedsiębiorczości, przedmioty ekonomiczne
- Kubiak Karol - przedmioty informatyczne
- Lewandowska Lidia - język angielski
- Łyczko Waldemar - edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
- Maćkowiak Ewa - język niemiecki
- Matwiszyn Anna  - język hiszpański
- Nohr Artur - przedmioty informatyczne
- Nowak Katarzyna - przedmioty informatyczne
- Perekietka Anna - pedagog
- Pułecka Katarzyna - fizyka i astronomia
- Romaniuk Joanna - matematyka, przedmioty informatyczne
- Sikora-Schick Ewa religia
- Staniszewska Małgorzata - dyrektor, chemia
- Szubert Dorota - matematyka,chemia
- Świerkowska-Gembara Agnieszka - kierownik szkolenia praktycznego, chemia, matematyka
- Węgrzynowska Ida - język angielski, etyka
- Wlaźlak-Szał Magdalena - wychowanie do życia w rodzinie
- Wojciechowska Halina - wychowanie fizyczne, wicedyrektor szkoły

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94