Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

kalendarz szkolny

 
 

Szkolny kalendarz 2016/2017

 
miesiąc dzień Działanie odpowiedzialni Uwagi
 
Wrzesień  2016 1.09
czwartek
Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 Dyrektor
A Łyczko          
Gdz  900 –1030
2.09.-10.10. Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły – Komisji Edukacji Narodowej A.Grochowska uczniowie  klas I
2-6.09 Zajęcia integracyjne i diagnoza pedagogiczna wśród uczniów klas pierwszych A.Perekietka wychowawcy klas I 1LO/p ,1 LO/h 
     1wz , 1T
7-16.09
 
Kiermasz książek E.Sikora-Schick członkowie SU
15.09
     czw
Rada Pedagogiczna- plany pracy, program wychowawczy, program profilaktyki, powołanie zespołów problemowych Dyrektor A.Perekietka liderzy  
Gdz.1500
19.09
 pn
Zebrania rodzicówuczniów klas pierwszych, III LO, IV T
 
Dyrektor
A.Perekietka wychowawcy klas I, III LO, IV T
 
Godz.1700-1800
  Otrzęsiny klas pierwszych H.Wojciechowska
J.Romaniuk
g.12.40-14.20
 
Paździerik  2016
  Zdrowy Kęs – akcja promująca zdrowe żywienie    
13 - czw Święto Patrona Szkoły- Komisji Edukacji Narodowej – obchody szkolne Dyrektor
A.Perekietka
A.Jagieła
 
14- pt Święto Komisji Edukacji Narodowej   dzień wolny         od zajęć dydaktycznych
  Olimpiada Teologiczna E.Sikora-Schick  
  Dzień Papieski E. Sikora-Schick  
  Ogólnopolskie Dni Kariery A.Perekietka  
31- pn
 
    dzień wolny         od zajęć dydaktycznych
 
Listopad 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - wt Wszystkich Świętych   dzień wolny         od zajęć
  Akcja zapomnianych miejsc pamięci o nieżyjących pracownikach  i uczniach Szkoły E.Sikora-Schick członkowie SU
10 - czw Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości A.Grochowska
A.Jagieła
 
11 - pt Narodowe Święto Niepodległości   dzień wolny         od zajęć
  Dzień języków obcych Nauczyciele języków obcych  
17-czw Zebrania rodziców (śródroczne) uczniów wszystkich klas, konsultacje nauczycieli Dyrektor wychowawcy nauczyciele
A.Perekietka 
g.17.00-18.30
29- wt Rada pedagogiczna– analiza diagnoz i wyników egzaminów zewnętrznych 2015 Dyrektor, nauczyciele przedmiotów g.15.00
  Próbna matura z Operonem Dyrektor
nauczyciele
 
30-  śr.
 
 
 
 
 
Szkolne Andrzejk
 
 
 
 
 
 
E. Sikora-Schick członkowie SU
Grudzień  2016  
1  czw
 
Szkolne obchody Światowego dnia HIV/AIDS A.Perekietka  
6 wt Szkolne Mikołajki E. Sikora-Schick członkowie SU
22 czw Jasełka Bożonarodzeniowe
 
Wigilie klasowe
dekoracja szkolnej choinki 
 
 
E.Sikora-Schick            
 
wychowawcy
 
 
23.12.-1.01.2017 Zimowa przerwa świąteczna   dzień wolny        od zajęć
Styczeń 2017 6 pt Święto Trzech Króli   dzień wolny        od zajęć
13 pt Ostateczny termin poinformowania o zagrożeniach oceną ndst na I półrocze, pozyskanie potwierdzeń powiadomienia rodziców na piśmie wychowawcy nauczyciele  
  Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Dyrektor Zgodnie z harmonogramem
19 czw Ostateczny termin poinformowania o wszystkich proponowanych ocenach na I półrocze i ocenach zachowania wychowawcy nauczyciele  
19 czw Zebrania rodziców: przekazanie informacji o proponowanych ocenach półrocznych, konsultacje nauczycieli Dyrektor wychowawcy wszyscy nauczyciele
A.Perekietka
g.17.00-18.30
26 czw Rada Pedagogiczna- klasyfikacja  I półrocze Dyrektor wychowawcy g.15.00
27 pt KONIEC I PÓŁROCZA
 
   
Luty 2017 4 sb Studniówka H.Wojciechowska
J.Romaniuk
 
7 wt Rada Pedagogiczna- podsumowanie pracy w I półroczu Dyrektor
Liderzy
Godz.15.00
13-24.02 FERIE  ZIMOWE    
Marzec 2017 21 wt Pierwszy Dzień Wiosny E.Sikora-Schick            
wychowawcy
 
28 czw Ostateczny termin poinformowania uczniów klasy maturalnej o grożących ocenach ndst na koniec roku szkolnego, pozyskanie potwierdzeń powiadomienia rodziców na piśmie wychowawcy klas maturalnych nauczyciele  
  Rada Pedagogiczna - szkoleniowa Dyrektor
 
 
  Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę E.Sikora-Schick  
 
Kwiecień 2017
  Konkurs Biblijny E.Sikora-Schick  
13-18.04 Wiosenna przerwa świąteczna    
20 czw Ostateczny termin poinformowania o wszystkich proponowanych ocenach końcowych i ocenach zachowania w klasie maturalnej wychowawcy klas maturalnych nauczyciele  
20 czw Zebrania rodzicówi konsultacje wszystkich nauczycieli
-w klasach maturalnych -przekazanie informacji o proponowanych ocenach końcowych, podsumowanie współpracy
-w klasach I, II, III T, III wz (śródroczne)             
Dyrektor wychowawcy nauczyciele
A.Perekietka
g.16.00-17.30
27 czw
 
 
Rada Pedagogiczna- klasyfikacja klas maturalnych
 
 
Dyrektor wychowawcy klas maturalnych g.15.00
24 pn Dni Otwarte Szkoły Rada Szkoły  
28.04 KONIEC II PÓŁROCZA W KLASACH MATURALNYCH    
Maj 2017 1.05 Międzynarodowe Święto Pracy   dzień wolny        od zajęć
2. wt     dzień wolny        od zajęć dydaktycznych
3 śr Święto konstytucji 3-go Maja   dzień wolny        od zajęć
4-22.05 Egzaminy maturalne Dyrektor według ustalonego harmonogram przez CKE
23 wt Ostateczne poinformowanie o grożących końcowych ocenach ndst w klasach I, II, IIIT, III wz; pozyskanie potwierdzenia powiadomienia rodziców na piśmie wychowawcy nauczyciele  
26 pt Pożegnanie maturzystów klasyIILOi II T z wychowawcami  
 
Czerwiec  2017
  Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (pisemny) Dyrektor  
13 wt Ostateczny termin poinformowania o wszystkich proponowanych ocenach końcowych i ocenach zachowania w klasach I, II, III T, III wz wychowawcy nauczyciele  
13 wt Zebrania rodziców uczniów kl. I, II, IIIT, III wz (poinformowanie o proponowanych ocenach końcowych) Dyrektor wychowawcy wszyscy nauczyciele
A.Perekietka
g.1700-18.30
  Festyn Integracyjny/Dzień Sportu
 
A.Łyczko  
  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (pisemny)
 
Dyrektor  
20 wt Rada Pedagogiczna- klasyfikacja końcoworoczna
 
Dyrektor g.15.00
23 pt ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO Dyrektor wychowawcy klas I g.9.00-10.30
 
Lipiec
2017
  Rada Pedagogiczna - podsumowanie pracy w roku szkolnym 2016/2017 Dyrektor  
 
 
 
 

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94