Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Szlachetna Paczka

Finał Szlachetnej Paczki , który odbył się w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 13-14 grudnia, był czasem pełnym radości i ofiarności. W naszej szkole spotkali się darczyńcy wraz z wolontariuszami, którzy przekazali dwudziestu dziewięciu  rodzinom, z terenu Brzegu Dolnego i okolic,  wiele paczek oraz słów nadziei na lepsze jutro. 

Wszystko zaczyna się od iskry miłości - kochajmy tak, aby inni potrafili kochać. Słowa te stały się w ostatnich dniach prawdą. Faktycznie byliśmy świadkami cudów.  Przypomnijmy, że w tym roku liderem Szlachetnej Paczki w Brzegu Dolnym była p. Anna Kuźma, koordynatorem szkolnym p.Ewa Sikora-Schick (nauczycielka religii). Szczególnie dziękujemy wolontariuszom z Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym: Agnieszce Bryle, Aleksandrze Pietrasiak, Szymonowi Cieśli, Szymonowi  Kowalskiemu, Aleksandrze Gierczyk. Do tegorocznej akcji włączyli się również absolwenci naszej szkoły - Magdalena Golonka, Grzegorz Gorzelak, Ireneusz Kaczmaryn oraz Krzysztof Hornów. Pamiętajmy! To bohaterowie tegorocznej Szlachetnej Paczki.

Ewa Sikora-Schick

 

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94