Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Bezpłatne badania lekarskie dla uczniów klas technikum i szkoły branżowej

Wszystkie osoby starające się o przyjęcie do I klasy technikum i do I klasy Szkoły Branżowej I stopnia muszą po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych w dniu 13 lipca odebrać z sekretariatu szkoły skierowania na badania do lekarza medycyny pracy.. Z bezpłatnych badań można skorzystać w szkole w dniu 20 lipca od godz 8.00 po wcześniejszej rejestracji w sekretariacie szkoły.

 UWAGA Z BADAŃ MOGĄ SKORZYSTAĆ TAKŻE WSZYSCY UCZNIOWIE SZKOŁY z klas II, III i IV, KTÓRYCH BADANIA LEKARSKIE STRACIŁY WAŻNOŚĆ


Agnieszka Świerkowska-Gembara
 
kierownik szkolenia praktycznego

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94