Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

XVIII edycja konkursu “Pokaż nam język”


Uczennica Sandra Witiak z  klasy II liceum z odziałem dwujęzycznym z Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym dostała się do finału  ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego „Pokaż nam język”. Konkurs był doskonałą okazją do sprawdzenia swoich kompetencji językowych oraz wiedzy kulturoznawczej, wykazania się sztuką debatowania, a  także sposobem na dobrą zabawę.
2018 został ogłoszony rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego temat przewodni konkursu brzmiał: „Wolność kocham i rozumiem. Czym jest wolność dla młodego pokolenia?”.


Uczestnicy konkursu zmierzyli się w dwóch etapach rozgrywek - teście online (100  pytań) i finale ogólnopolskim. Finaliści mieli do napisania esej na zadany temat.
Konkurs odbył się w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Po konkursie uczestnicy wraz z opiekunami zwiedzali Poznań. Odwiedzili między innymi Muzeum Rogalowe, w którym zdobywali umiejętności  rogalowego czeladnika.
                                  Lidia Lewandowska - nauczyciel języka angielskiego
Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94