Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Wrocławskim

W dniu 23.05.2018 r. uczniowie kl.  2a LO oraz grupa przyrodnicza kl. 1b LO wraz z opiekunami  Joanną Urbańską oraz Eweliną Grzelakowską wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Był to projekt pt. „ Stan sanitarny powietrza pomieszczeń” . Zajęcia zostały przygotowane  i poprowadzone przez pracownika naukowego Uniwersytetu- panią dr Katarzynę Guz- Regner. Na lekcji biologii  uczniowie otrzymali instrukcje do ćwiczeń oraz szczegółowe zadania do opracowania. W trakcie pracy w laboratorium  mieli możliwość makroskopowej obserwacji kolonii bakteryjnych  wyhodowanych na szalkach Petriego, dokonali analizy statystycznej i interpretacji wyników swojej pracy. Samodzielnie przygotowali preparaty mikroorganizmów, utrwalili je termicznie oraz zabarwili barwnikami fuksyną lub fioletem. Najciekawszym punktem zajęć była obserwacja własnych preparatów pod mikroskopem. Uczniowie wykazali się przygotowaniem merytorycznym oraz sprawnie wykonywali polecenia prowadzących zajęcia, a co ważniejsze  niektórzy z nich zainteresowali się metodą naukową i pracą laboratoryjną.

 

 

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94