Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Marta Magierska najlepsza...

Sukcesem dla naszych uczniów zakończył się XII Ponadregionalny Przegląd Piosenki Obcojęzycznej  organizowany przez Zespół Szkół Społecznych w Wołowie. Jurorzy oceniali: dobór repertuaru i stronę muzyczną (opracowanie i stopień trudności wykonywanego utworu), poprawność językową, ogólne wrażenie artystyczne.

Uczennica klasy ILO Marta Magierska „wyśpiewała” pierwsze miejsce, natomiast zespół w składzie: Aleksandra Harwas (ILO), Marta Siembida (IILO) i Eryk Pieróg (ILO) został wyróżniony. W przesłuchaniach brała udział także Aleksandra Sienkiewicz (IILO). W trakcie konkursu przedstawiciele Zetki zaprezentowali swoje umiejętności językowe  i wokalne. Podczas drugiego dnia Przeglądu na Gali Laureatów nasi uczniowie zaśpiewali przed szerszą publicznością, która nagrodziła ich gromkimi brawami. Gratulacje!!!Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94