Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

           
Projekt pt. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” jest współfinansowany ze  środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94