Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

STYPENDIA NAUKOWE DLA UCZNIÓW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

W ramach projektu pn. "Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim" uczniowie Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą starać się o stypendia naukowe za rok szkolny 2016/17. Wysokość stypendium to 350 zł co miesiąc (przez 10 miesięcy).
Kryteria przyznawania stypendium w załączniku.
*Wnioski dotyczące rekrutacji należy odebrać i złożyć u koordynatora projektu p. Agnieszki Świerkowskiej-Gembary (pokój 104) tel. 71 319 50 90 wew 34 do poniedziałku 8.01.2018 do godziny 13.00*

Regulamin przyznawania stypendium

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94