Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Brawo Ola !!!

Uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym Aleksandra Łozińska została stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się w sali AGORA we Wrocławiu. O stypendium mogli ubiegać się uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej  w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Serdeczne gratulacje dla Aleksandry.

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94