Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Maraton Pisania Listów AI – kolejny rekord w „Zetce” pobity!

Respektowanie praw człowieka wydają się być dziś, w XXI wieku rzeczą oczywistą i naturalną. Niestety, niekoniecznie dzieje się tak na świecie. Przypomina o tym coroczna akcja organizowana przez Amnesty International- Maraton Pisania Listów.  Celem akcji jest ukazanie konkretnych przypadków łamania praw człowieka na świecie, a następnie zainterweniowanie, zaapelowanie poprzez list do władz danego Państwa, gdzie nie szanuje się norm i podstawowych humanitarnych wartości. Dzięki tysiącom listów, wpływamy na uwolnienie więźniów politycznych, więźniów sumienia, szerzymy wolność słowa, prasy oraz poprawiamy warunki bytowe ludzi z krajów Trzeciego Świata.

W dniach 8 i 9 grudnia, już po raz piąty w akcję zaangażowała się społeczność  Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, która stworzyła lokalne wydarzenia w ramach akcji ogólnoświatowej.  
W tym roku Amnesty Internationa przedstawiło dziesięć przypadków łamania praw człowieka. Najwięcej listów napisano w sprawie chińskiej prawniczki Ni Yulan walczącej o prawa lokatorów, która za swoją chęć niesienia pomocy, była przez władzę wielokrotnie prześladowana, do tego stopnia, iż została pobita i dziś porusza się na wózku inwalidzkim. W listach do chińskich władz domagano się  zaprzestania nękania Ni Yulan i jej rodziny,
W dolnobrzeską inicjatywę włączyli się,  nie tylko uczniowie  i nauczyciele „Zetki”, przybyli również jej absolwenci. Udział wzięli również: członkowie miejskiego Oddział Miejski PTTK „Rokita”, uczniowie i nauczyciele Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych oraz Szkoły Podstawowej nr 1 (uczniowie SP 1 pisali listy także w swojej szkole, a następie dostarczyli je organizatorom).
 
W sumie udało się napisać 1122 listy i pobić zeszłoroczny rekord (1085 listów).
 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i zachęcamy do udziału w akcji, już w przyszłym roku.
 
Alicja Grochowska

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94