Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Działania w projekcie
realizowane będą następujące działania:

 • 5 kursów kwalifikacyjnych:
 1. - Administrator sieci
 2. - Projektowanie komputerowe CAD 2D i 3D
 3. - Operator wózków jezdniowych z podnośnikami +egzamin UDT
 4. - Uprawnienia elektryczne do 1kV + egzamin SEP
 5. - Wizaż
   
 • stypendia dla uczniów uzdolnionych z przedmiotów zawodowych
 • studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
 • staże i praktyki zawodowe dla uczniów
 • doposażenie pracowni teleinformatycznej

 
 

W WYŻEJ WYMIENIONYCH DZIAŁANIACH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ WSZYSCY UCZNIOWIE: TECHNIKUM, SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ.

 

 

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94