Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Święto KEN już za nami

W piątek 13 października społeczność szkolna  Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym wzięła udział w akademii z okazji Dnia Edukacji i Święta Patrona Szkoły – Komisji Edukacji Narodowej.  W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Barbara Rajter – przedstawiciel Starostwa Powiatowego, pan Józef Szumilas  - przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Wołowie oraz emerytowani nauczyciele. Tradycyjnie w tym dniu pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Jako pierwsza głos zabrała  Pani Dyrektor Małgorzata Staniszewska, która przywitała wszystkich przybyłych.  Podziękowała nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za codzienne zaangażowanie oraz wręczyła nagrody.

Wyróżnieni nauczyciele to: Pani Alicja Grochowska, Pani Joanna Romaniuk, Pani Anna Jagieła, Pan Waldemar Adam Łyczko, Pani Agnieszka Świerkowska-Gembara, Pan Karol Kubiak,  Pani Katarzyna Pułecka. Natomiast spośród pracowników administracji i obsługi nagrodę z rąk Pani Dyrektor odebrali: Pani Janina Smażeniec, Pani Wanda Lewandowska, Pani Beata Passota.  Jak co roku  przyznane zostały także nagrody Starosty Powiatu Wołowskiego, którą otrzymała Pani Dyrektor Małgorzata Staniszewska. Podczas akademii nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy wykazali się wiedzą  w konkursie dotyczącym Dziejów Komisji Edukacji Narodowej.  Za organizację akademii odpowiedzialne były klasy drugie pod czujnym okiem Pani Alicji Grochowskiej. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku pedagogów naszej szkoły. Uczniowie wyrazili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela. Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor, która ogłosiła termin obchodów 70 – lecia szkoły – ta ważna uroczystość odbędzie się 20 października 2018 r.

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94