Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Wywiadówka

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne serdecznie zapraszają na wywiadówkę dla rodziców wszystkich klas. Spotkanie odbędzie się 20. września b.r. o godzinie17.00.
Wykaz sal poszczególnych klas wywieszony będzie na drzwiach wejściowych do szkoły

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94