Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Inauguracja roku szkolnego

4 września, zgodnie z ceremoniałem szkoły w asyście pocztu sztandarowego, Zetkowicze rozpoczęli  nowy rok szkolny 2017/2018. Po dwóch miesiącach beztroskich wakacji  grono pedagogiczne  i uczniów przywitała Pani dyrektor Małgorzata Staniszewska, natomiast życzenia owocnej pracy w imieniu Starosty Powiatu Wołowskiego przekazał Pan Bartosz Zawadzki.
Szczególnie serdecznie przywitano stremowanych nieco pierwszoklasistów, którzy w murach naszej szkoły zaczynają kolejny etap życia - wśród nich znaleźli się uczniowie nowo powstałej szkoły branżowej. Wszystkim uczniom życzymy satysfakcji z odnoszonych sukcesów. 

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94