Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Bezpłatne badania dla kandydatów do klas zawodowych

W dniu 13.07.2017 od godziny 8.00 będą przeprowadzane BEZPŁATNE badania lekarskie przez lekarza medycyny pracy dla kandydatów do klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej oraz dla wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy maja nieaktualne badania. Osoby, które są zainteresowane badaniami powinny do 12.07 do godz. 15.00 zarejestrować się w sekretariacie szkoły.

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94