logo black na stron

 

Oferta 2022/2023 

 

tarcza technikum 2014

   TECHNIKUM

im. Komisji Edukacji Narodowej

 

                                                  

Technik elektryk

ELEKTRYK mały

Technik informatyk

INFORMATYK mały

Technik teleinformatyk

TELEINFORMATYK mały

Technik ekonomista

EKONOMISTA mały

 • przedmioty rozszerzone 

matematyka lub fizyka

 • przedmiot uzupełniający:

laboratorium fizyczne

 • przedmioty rozszerzone 

matematyka lub fizyka

 • przedmiot uzupełniający:

grafika komputerowa

 • przedmioty rozszerzone 

matematyka lub fizyka

 • przedmiot uzupełniający:

grafika komputerowa

 • przedmioty rozszerzone 

matematyka lub geografia

 • przedmiot uzupełniający :

rachunkowość w praktyce

 • języki obce -  język angielski,

drugi język do wyboru przez uczniów: język niemiecki lub język rosyjski

 • języki obce -  język angielski,

drugi język do wyboru przez uczniów: język niemiecki lub język rosyjski

 • języki obce -  język angielski,

drugi język do wyboru przez uczniów: język niemiecki lub język rosyjski

 • języki obce -  język angielski,

drugi język do wyboru przez uczniów: język niemiecki lub język rosyjski

Atuty profilu

 ✓ 5 - letni cykl nauczania zakończony egzaminem zawodowym i maturą – zdany egzamin zawodowy zwalania z obowiązku zdania matury rozszerzonej;

jesteśmy  Ośrodkiem Egzaminacyjnym  dzięki czemu egzaminy zawodowe  zdajesz w szkole;

nowocześnie wyposażone pracownie informatyczne, elektryczne i ekonomiczne;

✓ oferujemy praktyki zawodowe w Hiszpanii, we Włoszech i na Malcie w ramach  projektów „POWERVET” i Erasmus+;

✓ darmowe oprogramowanie Microsoft Dev Tools for Teaching dla uczniów;

✓ poszerzenie kompetencji w ramach Akademii CISCO;

proponujemy płatne staże wakacyjne;

✓ certyfikowane kursy kwalifikacyjne;

zajęcia dodatkowe na uczelniach technicznych (Politechnika Wrocławska)  i ekonomicznych (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu i Uniwersytet Ekonomiczny);

✓ dodatkowe zajęcia w ramach projektów unijnych;

możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji, w ramach organizowanych  przez szkolę bezpłatnych kursów  zawodowych;

✓ indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe;

✓ zajęcia warsztatowe na uczelniach wyższych nakierowane na wzmocnienie kompetencji miękkich, w tym efektywne uczenie, się, pobudzanie kreatywności itd.;

✓ zajęcia specjalistyczne w zakładach pracy, wycieczki zawodowoznawcze;

✓ wyjazdy na targi branżowe;

✓ EUROPASS -Europejski Paszport Umiejętności;

✓ bezpłatne badanie lekarza medycyny pracy w szkole, w ramach rekrutacji;

✓ współpraca z zakładami pracy i pracodawcami;

Nauczysz się:

 • montować, uruchamiać i naprawiać maszyny i urządzenia elektryczne;
 • wykonywać, uruchamiać i naprawiać instalacje elektryczne;
 • montować i naprawiać układy sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • oceniać stan techniczny maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
 • dobierać, montować i sprawdzać działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;

Nauczysz się:

 • projektować i uruchamiać lokalne sieci komputerowe, konfigurować lokalne urządzenia sieciowe, administrować sieciowym systemem operacyjnym;
 • przygotowywać stanowiska komputerowe do pracy, użytkować urządzenia peryferyjne komputera osobistego, naprawiać komputery osobiste;
 • projektować, tworzyć i uruchamiać strony WWW i administrować nimi poprzez systemy CMS;
 • programować aplikacje desktopowe, internetowe oraz mobilne;
 • projektować i tworzyć bazy danych i nimi administrować;

Nauczysz się:

 • uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich;
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych;
 • montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych;
 • instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych;
 • administrowania sieciami teleinformatycznymi;
 • uzyskasz podstawową wiedzę z dziedziny elektroniki i elektrotechniki;

Nauczysz się:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • organizowania działalności gospodarczej i obliczania podatków;
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
 • sporządzania planów, analiz i sprawozdań,
 • prowadzenia rachunkowości;
 • dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych;
 • przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań finansowych z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Po ukończeniu technikum:

 jako absolwent kierunku technik elektryk można iść na studia lub do szkoły policealnej, albo od razu rozpocząć pracę m.in. na stanowiskach:

- specjalistów do spraw kontroli technicznej w zakładach produkcyjnych;

- specjalistów do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych;

- konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego;

- asystentów projektantów w biurach projektowych i konstrukcyjnych;

- mistrzów, kierowników zmiany, przy montażu, instalowaniu, konserwacji  i obsługiwaniu przemysłowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych;

- kierowników ds. gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych zakładach przemysłowych;

- elektryków dyżurnych;

- we własnej działalności gospodarczej w zakresie usług elektrycznych, tak jakich: projektowanie, wykonywanie i naprawa instalacji elektrycznych. 

Po ukończeniu technikum:

 jako technik informatyk, możesz iść na studia lub do szkoły policealnej, albo od razu rozpocząć pracę w miejscach takich jak:

- firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego;

- firmach administrujących sieciami komputerowymi;

- działach obsługi informatycznej w przedsiębiorstwach;

- we własnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych;

- punktach serwisowych, sklepach komputerowych, ośrodkach obliczeniowych;

- instytucje, firmy, zakłady pracy, gdzie wykorzystywany jest szeroko pojęte IT.

Po ukończeniu  technikum:

 jako technik teleinformatyk, możesz iść na studia lub do szkoły policealnej, albo od razu rozpocząć pracę w miejscach takich jak:

- firmach korzystających z informacji  w formie elektronicznej;

- montujących i sprzedających komputery, systemy teleinformatyczne;

- firmach świadczących usługi teleinformatyczne;

- na stanowisku administratora sieci komputerowych;

- firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne;

- montujących oraz naprawiających  telefony komórkowe;

- we własnej działalności gospodarczej     w zakresie usług informatycznych.

Po ukończeniu technikum:

 jako absolwent kierunku technik ekonomista, możesz iść dalej na studia lub do szkoły policealnej albo rozpocząć pracę jako księgowy, specjalista ds. finansów w miejscach takich, jak:

- działy finansowo-księgowe przedsiębiorstw wszelkich branż;

- biura rachunkowe;

- banki i inne instytucje finansowe;

- urzędy skarbowe;

- urzędy administracji państwowej i samorządowej;

- agencje celne;

- towarzystwa ubezpieczeniowe;

- własna firma;

ELEKTRYK mały INFORMATYK mały TELEINFORMATYK mały EKONOMISTA mały

 

Lokalne rynki pracy czekają na naszych absolwentów!

wróć

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94;   (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34