Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Lekcje historii najnowszej w Izbie Pamięci

Uczniowie klas: 4 Technikum i 1 LO humanistyczno-dwujęzycznej, w kwietniowe przedpołudnia mieli okazję zapoznać się z wystawą i eksponatami lokalnego muzeum – Izby Pamięci, prowadzonej przez Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej. Podczas zwiedzania, bezpośrednio przyjrzeli się zdjęciom, kronikom, pamiątkom, dokumentom z okresu przedwojennego,  wojennego – okupacji lub tułaczki i powojennego, związanego z masowymi przesiedleniami. Izba wspomina o pierwszych osadnikach naszego miasta, ale i o miejscach z których oni przybyli, jak Śniatyń, Stanisławów, Lwów, Tłumacz, Podkamień, Wilno, Syberia czy Francja. Uczniom dolnobrzeskiego ZSZ bardzo spodobały się opowieści Panów: prezesa Janusza Malika oraz kustosza Izby Tadeusza Bareckiego  oraz możliwość dotknięcia artefaktów, przymierzenia strojów, przejrzenia dawnych kronik czy świadectw szkolnych.
Dziękujemy za bardzo cenną lekcje historii najnowszej i rozbudzanie patriotyzmu lokalnego.
Alicja Grochowska


Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94