logo black na stron

 Oferta 2022/2023        qr liceum

 

 

tarcza wycieta

  Liceum Ogólnokształcące tarcza liceum 2020

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Komisji Edukacji Narodowej

 

profil 

medialno – społeczny

MEDIALNA mały

 

profil 

matematyczno - przyrodniczy

EKONOMISTA mały 

 

profil

przyrodniczo - turystyczny

PRZYRODNICZA mały

 • przedmioty rozszerzone - język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie
 • przedmioty rozszerzone -  język angielski, geografia, matematyka
 • przedmioty rozszerzone -  język angielski, geografia, biologia
 • języki obce -  język angielski, drugi język do wyboru przez uczniów:      język hiszpański, język francuski lub język niemiecki 
 • języki obce -  język angielski, drugi język do wyboru przez uczniówjęzyk hiszpański, język francuski lub język niemiecki 
 • języki obce -  język angielski, drugi język do wyboru przez uczniów:   język hiszpański, język francuski lub język niemiecki

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów :

 • warsztaty dziennikarskie

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów

 • Język angielski w biznesie 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów

 • warsztaty turystyczno-krajoznawcze

 Atuty profilu 

 • przygotowanie do podjęcia studiów w kraju, jak  i za granicą;
 • praca w szkolnej telewizji internetowej „TV Zetka" i szkolnym radiowęźle;
 • współtworzenie szkolnych kont w mediach społecznościowych –Twoja Szkoła miejscem ekspresji;
 • warsztaty i konsultacje blogerskie;
 • spotkania z ludźmi mediów, prawa, polityki, artystami;
 • wyjazdy na Uniwersytet Wrocławski oraz do innych szkół wyższych, realizacja projektów  partnerskich pomiędzy placówkami;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 • praca metodami projektu – prowadzenie kampanii społecznych, marketing społeczny;
 • udział w wydarzeniach kulturalnych;
 • wyjazdy i wycieczki, krajowe,  zagraniczne;
 • udział w projektach artystycznych, prospołecznych  i akcjach wolontariackich;
 • biegłe komunikowanie się w języku angielskim - gwarantowane
 • kontakty międzynarodowe w ramach spotkań   EUROWEEK, wolontariuszami AISEC;
 • zajęcia dodatkowe w ramach projektów;

 Atuty profilu 

 Profil menadżerski jest odpowiedni dla   osób, które cechuje postawa   przedsiębiorcza, zainteresowanie   ekonomicznymi problemami   współczesnego  świata, predyspozycje   kierownicze i organizacyjne. Jest to profil   odpowiadający uczniom ze zdolnościami   matematycznymi, którzy analizując świat   społecznych zależności, patrzą nań przez pryzmat liczb.

 • rozwijanie zdolności radzenia sobie w trudnym świecie ekonomii;
 • rozwijanie analitycznego i abstrakcyjnego sposobu myślenia;
 • Wyjazdy na Uniwersytet Wrocławski oraz do innych szkół wyższych, realizacja projektów partnerskich pomiędzy placówkami;
 • udział w projektach artystycznych, prospołecznych i akcjach wolontariatu;
 • wyjazdy krajoznawczo-turystyczne oraz wycieczki krajowe i zagraniczne;
 • udział w wydarzeniach kulturalnych - wyjazdy na spektakle, seanse, koncerty;
 • zdobywanie umiejętności planowania i organizacji np. wyjazdów turystycznych krajowych i zagranicznych;
 • rozwijanie swoich pasji i uzdolnień w ramach dodatkowych zajęć;
 • wyjazdy na wrocławski Festiwal Nauki;
 • uczestnictwo w konkursach matematycznych i turystycznych;
 • kontakty międzynarodowe w ramach spotkań EUROWEEK, wolontariuszami AISEC;
 • biegłe komunikowanie się w języku angielskim;
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz planowania kariery zawodowej;

Atuty profilu

 • wyjazdy krajoznawczo-turystyczne;
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania np. warsztaty turystyczno – ekologiczne, dietetyka, ratownictwo medyczne;
 • zdobywanie umiejętności planowania i organizacji wyjazdów turystycznych krajowych i zagranicznych;
 • zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Wrocławskim,
 • udział w projektach artystycznych, prospołecznych i akcjach wolontariatu;
 • wycieczki, rajdy, gry terenowe, obozy naukowe;
 • udział w wydarzeniach kulturalnych - wyjazdy na spektakle, seanse, koncerty;
 • rozwijanie swoich pasji i uzdolnień w ramach dodatkowych zajęć
 • lekcje terenowe w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu;
 • wyjazdy na wrocławski Festiwal Nauki;
 • udział  w  przeprowadzanych   doświadczeniach i projektach badawczych dotyczących zdrowia człowieka jako wartości nadrzędnej;
 • udział w prelekcjach oraz projektach dotyczących   szeroko   rozumianej   problematyki    ekologicznej   i zdrowego stylu życia;
 • uczestnictwo  w  konkursach    przyrodniczych    i turystycznych;
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz planowania kariery zawodowej, profilu 

   Kierunki studiów, które możesz wybrać po tej klasie:

 •  prawo, politologia, kryminologia,
 • pedagogika i psychologia( psychologia w biznesie),
 • socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • menadżer biznesu,
 • komunikacja wizerunkowa/komunikacja marketingowa, komunikowanie i kreowanie    wizerunku publicznego,
 • administracja,
 • stosunki międzynarodowe/europeistyka,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • praca socjalna

i wiele innych

 Kierunki studiów, które możesz wybrać po tej klasie: 

 • matematyka i geografia oraz ekonomia,
 • geodezja i kartografia,
 • inżynieria środowiska,
 • górnictwo i geologia,
 • gospodarka przestrzenna,
 • marketing i zarządzanie itp.
 • turystyka i rekreacja, hotelarstwo
 • architektura krajobrazu
 • międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze (MISMP)

i wiele innych

   Kierunki studiów, które możesz wybrać po tej klasie:

 •  pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne,
 • psychologia, logopedia, pedagogika,
 • biologia i geografia,
 • kosmetologia,
 • dietetyka, analityka żywności, technologia żywienia,  
 • produkcja żywności,
 • ochrona środowiska,  leśnictwo,
 • turystyka i rekreacja, hotelarstwo,
 • architektura krajobrazu,
 • biochemia, biofizyka, bioinformatyka, bioinżynieria, biotechnologia

i wiele innych

       MEDIALNA mały                 Tylko krok dzieli Cię od pasjonującej przyszłości  PRZYRODNICZA mały                                        

wróć

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94;   (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34