Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Warsztaty z dziennikarstwa – z wizytą na Uniwersytecie

Od początku bieżącego roku szkolnego grupa uczniów z klasy 1 LO dwujęzyczno-humanistycznej prowadzi gaZETKĘ szkolną. Jak dotąd ukazało się pięć numerów, a prace nad kolejnymi trwają. Młodzież, pracująca na co dzień pod fachowym okiem nauczyciela polonisty- Anny Jagieły, postanowiła poszerzyć warsztat pracy.  Dobrą okazją ku temu, stały się warsztaty przygotowane przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, uczelni z którą Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, podpisany ma od kilku lat projekt współpracy. 23 marca w placówce na ul. Koszarowej, odbyło się szkolenie połączone z wykładem pod tytułem: „Zawód dziennikarz- warsztat pracy”. Zajęcia dotyczyły elementów pracy dziennikarza, jej prawnych aspektów, rodzajów, powinności publicysty, zasad obiektywizmu, etyki dziennikarskiej.  Młodzi entuzjaści dziennikarstwa dowiedzieli się wielu szczegółów dotyczących pracy redaktorów, felietonistów, czy fotografów. Swoją wiedzę i doświadczenia planują wykorzystać podczas redagowania kolejnych numerów GaZetki. Zachęcamy do odwiedzenia strony szkoły, z której można pobrać poprzednie numery czasopisma w wersji cyfrowej.
Alicja Grochowska

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94