Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

W marcu…. historycznie – humanistyczne sukcesy uczniów „Zetki”

Polskie przysłowie mówi „w marcu, jak w garcu”, nie inaczej rzecz się ma, jeśli chodzi o marzec w „Zetce”- tutaj też się wiele dzieje, zmienia. Przedwiośnie, uczniowie naszej szkoły spędzili na wielu humanistycznych atrakcjach. Była wycieczka do Synagogi, spektakle, warsztaty na Wydziale Nauk Społecznych, ale także miały miejsce dwa interesujące konkursy historyczne. 15 marca we Wrocławiu odbył się regionalny etap Olimpiady Solidarności. Celem konkursu jest zachęcanie uczniów to poznania polskiej historii najnowszej. Protestów robotników i studentów, działalności opozycji z lat 1070-1990, okoliczności obrad Okrągłego Stołu, pierwszych częściowo wolnych wyborów i transformacja ustrojowa, to tylko  najważniejsze z zagadnień, które pojawiły się na Olimpiadzie.  Do etapu regionalnego zakwalifikowało się dwóch uczniów z naszej szkoły: Damian Ochmański (2 LO) i Przemysław Górski (3 T). Prócz intelektualnych potyczek, uczniowie i opiekun grupy: Alicja Grochowska, uczestniczyli w koncercie muzyki solidarnościowych bardów, przygotowanej przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – Romana Kowalczyka.
 
Niemniej udany był ostatni dzień marca, kiedy to 10 osobowa grupa, złożona z licealistów i uczniów technikum Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym pod opieka nauczyciela historii Alicji Grochowskiej, wzięła udział w konkursie historycznym "Tadeusz Kościuszko - człowiek, który wyprzedził swoje czasy" zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Uczniowie „Zetki” świetnie poradzili sobie z teksami źródłowymi , dotyczącymi  działalności  w kraju i za granicą, Najwyższego Naczelnika Sił Zbrojnych Narodowych.  Sara Abramek-  uczennica klasy 1LO dwujęzycznej, zajęła w konkursie  2 miejsce, a Damian Ochmański, uczeń klasy 2 LO - 3 miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94