logo black na stron

Oferta 2022/2023

Branżowa Szkoła I Stopnia

                                                                                            im. Komisji Edukacji Narodowej

 ZAWODÓWA małyAtuty klasy

3-letni cykl kształcenia w wybranym przez ucznia zawodzie, możliwość kontynuacji nauki  w szkole branżowej II stopnia;

✓ stajesz się młodocianym pracownikiem i zostajesz zatrudniony na podstawie umowy o pracę;

✓ profesjonalne przygotowanie do egzaminów potwierdzających  kwalifikacje zawodowe  w  ramach zajęć praktycznych u pracodawców       i turnusów dokształcania   teoretycznego  w zewnętrznych Ośrodkach;

pomoc Szkoły w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca odbywania praktyki  zawodowej  u sprawdzonego pracodawcy;

✓ bogata baza pracodawców i współpracujących z nami ośrodków kształcenie  zawodowego  w całej Polsce;

możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji na bezpłatnych kursach i szkoleniach w ramach  projektów unijnych np. uprawnienia na wózek widłowy,  kurs spawania, kurs operatora koparko-ładowarki, kurs wizażu;

✓ oferujemy płatne staże wakacyjne;

✓ indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe ;

zajęcia warsztatowe w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu  nakierowane na wzmocnienie  kompetencji miękkich, w tym efektywne uczenie, się, pobudzanie kreatywności itd.;

✓ zajęcia specjalistyczne w zakładach pracy;

✓ wyjazdy na targi branżowe;

✓ EUROPASS -Europejski Paszport Umiejętności;

bezpłatne badanie lekarza medycyny pracy w szkole, w ramach rekrutacji;

ZAWODÓWA

 

 

Z NAMI ZDOBĄDŹ ZAWÓD I DODATKOWE KWALIFIKACJE UZNAWANE W CAŁEJ UNII

EUROPEJSKIEJ !!!

CZEKAMY NA CIEBIE !!!!

 

wróć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94;   (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34