TELEINFORMATYK małyTECHNIKUM

im. Komisji Edukacji Narodowej

Technik teleinformatyk

 

 

 

 

przedmioty rozszerzone — matematyka lub fizyka

przedmiot uzupełniający – grafika komputerowa

języki obce — język angielski, drugi język do wyboru przez uczniów : język niemiecki lub język rosyjski

 

Kierunek ten został stworzony z myślą o przygotowaniu specjalistów, łączących i umiejących w praktyce wykorzystać wiedzę z  dwóch dziedzin telekomunikacji i informatyki.

Wszechobecna informatyzacja systemów telekomunikacyjnych i stosowanie zaawansowanych technik telekomunikacyjnych w systemach informatycznych wymaga wykształcenia specjalistów posiadających specjalistyczną wiedzę.

W naszym technikum otrzymasz kształcenie najwyższej jakości. Dzięki nauce na sprzęcie najwyższej jakości w nowoczesnych pracowniach( wyposażonych i oddanych do użycia w tym roku 2021)

Będziesz miał możliwość bezpłatnego uzyskania międzynarodowych certyfikatów Cisco.

Do Twojej dyspozycji będzie pełny pakiet Microsoft Office 365, oraz darmowy dostęp do systemów operacyjnych Microsoft w ramach programu Dev Tools for Teaching.

W ramach programu Cisco Networking Academy poznasz podstawy projektowania, rozwijania i utrzymywania sieci komputerowych.

Nauczysz się,

- uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich,

- projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych,

- montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych,

- instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych,

-  administrowania sieciami teleinformatycznymi,

- uzyskasz podstawową wiedzę z dziedziny elektroniki i elektrotechniki.

 

Po ukończeniu  technikum,  

 jako technik teleinformatyk, możesz iść na studia lub do szkoły policealnej, albo od razu rozpocząć pracę w miejscach takich jak:

- firmach korzystających z informacji w formie elektronicznej,

- montujących i sprzedających komputery, systemy teleinformatyczne,

- firmach świadczących usługi teleinformatyczne,

- na stanowisku administratora sieci komputerowych,

- firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne,

- montujących oraz naprawiających telefony komórkowe.

- we własnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych.

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94;   (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34