ELEKTRYKTECHNIKUM

im. Komisji Edukacji Narodowej

Technik elektryk - NOWOŚĆ

 

Chcesz mieć elektryzujący zawód ?  Przyjdź do nas i zostań elektrykiem!

 

 

przedmiot rozszerzony —  matematyka lub fizyka

przedmiot uzupełniający – laboratorium fizyczne

 

 języki obce —  język angielski, drugi język do wyboru przez uczniów : język niemiecki lub język rosyjski (12 uczniów tworzy grupę , w której jest nauczany wybrany język).

W czasach, gdy bez prądu praktycznie nie da się ani żyć, ani pracować, elektryk jest absolutnie nieoceniony. Biorąc pod uwagę fakt, że zapotrzebowanie na prąd rośnie lawinowo, elektrycy są tak naprawdę na wagę złota. Wybierz zawód, który jest uniwersalny w każdej branży.

Nauczysz się,

- montować, uruchamiać i naprawiać maszyny i urządzenia elektryczne

- wykonywać, uruchamiać i naprawiać instalacje elektryczne

- montować i naprawiać układy sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych

- oceniać stan techniczny maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie

- dobierać, montować i sprawdzać działanie środków ochrony przeciwporażeniowej

 

Po technikum możesz,

- iść na studia lub do szkoły policealnej, albo od razu rozpocząć pracę m.in. na stanowiskach:

- specjalistów do spraw kontroli technicznej w zakładach produkcyjnych;

- specjalistów do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych;

- konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego;

- asystentów projektantów w biurach projektowych i konstrukcyjnych;

- mistrzów, kierowników zmiany, przy montażu, instalowaniu, konserwacji i obsługiwaniu  

  przemysłowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych;

- kierowników ds. gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych zakładach przemysłowych;

- elektryków dyżurnych.

- we własnej działalności gospodarczej w zakresie usług elektrycznych.

Lubisz mieć kontakt z kablami? Życie z prądem Ci styka?

Wybierz zawód ELEKTRYK


Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94;   (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34