PRZYRODNICZA małyLiceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Komisji Edukacji Narodowej

profil  przyrodniczo-turystyczny  tarcza

przedmioty rozszerzone -  język angielski, geografia, biologia

języki obce -  język angielski, drugi język do wyboru przez uczniów : język hiszpański, język francuski lub język niemiecki

Atuty profilu:

 • wyjazdy krajoznawczo-turystyczne;
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania np. warsztaty turystyczno – ekologiczne, dietetyka, ratownictwo medyczne;
 • zdobywanie umiejętności planowania i organizacji wyjazdów turystycznych krajowych i zagranicznych;
 • zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Wrocławskim,
 • udział w projektach artystycznych, prospołecznych i akcjach wolontariatu
 • wycieczki, rajdy, gry terenowe, obozy naukowe
 • udział w wydarzeniach kulturalnych - wyjazdy na spektakle, seanse, koncerty
 • rozwijanie swoich pasji i uzdolnień w ramach dodatkowych zajęć
 • lekcje terenowe w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu,
 • wyjazdy na wrocławski Festiwal Nauki;
 • udział w przeprowadzanych doświadczeniach i projektach badawczych dotyczących zdrowia człowieka jako wartości nadrzędnej
 • udział w prelekcjach oraz projektach dotyczących szeroko rozumianej problematyki ekologicznej i zdrowego stylu życia
 • uczestnictwo w konkursach przyrodniczych i turystycznych
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz planowania kariery zawodowej

Kierunki studiów, które możesz wybrać po tej klasie:

 • pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne
 • psychologia, logopedia, pedagogika
 • biologia i geografia
 • kosmetologia
 • logopedia
 • dietetyka, analityka żywności, technologia żywienia, produkcja żywności
 • ochrona środowiska,  leśnictwo
 • turystyka i rekreacja, hotelarstwo
 • architektura krajobrazu
 • biochemia, biofizyka, bioinformatyka, bioinżynieria, biotechnologia

Tylko krok dzieli Cię od pasjonującej przyszłości         PRZYRODNICZA mały

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94;   (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34