Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Leonard Susskind - Bitwa o czarne dziury

Bitwa o czarne dziury. Moja walka ze Stephenem Hawkingiem o uczynienie świata przyjaznym mechanice kwantowej


             Bitwa o czarne dziury jest dziełem popularnonaukowym Leonarda Susskinda, profesora fizyki teoretycznej katedry im. Felixa Blocha na Stanford University.
         Leonard Susskind barwnie przedstawia prawa rządzące wszechświatem oraz historię sporu pomiędzy nim a Hawkingiem. Fizyka jest nauką, która rozwijała się od bardzo dawna, lecz największy postęp rozwoju nastąpił w XX wieku. W 1915 Albert Einstein ogłosił ogólną teorię względności ( teorię grawitacji, która została poparta licznymi dowodami eksperymentalnymi ). Opisywała ona wpływ grawitacji na czterowymiarową czasoprzestrzeń, która "zaginała się" pod wpływem masy. Drugą ważną teorią jest mechanika kwantowa, w którą wkład włożyło wielu znakomitych fizyków ( w tym Einstein i Niels Bohr opisują świat małych cząstek ). Te dwie teorie, które tak dobrze opisują wszechświat, nie zgadzają się w opisie czarnych dziur.
           W 1976 roku Stephan Hawking wyobraził sobie, że wszystko co wpadnie do czarnej dziur jest bezpowrotnie tracone. Ta niewinnie wyglądająca obserwacja mogła zaburzyć całą sytuację w fizyce, ponieważ istnieje fundamentalne prawo natury, prawo zachowania informacji. Zasada ta głosi, że cała informacja ( każda materia,  energia, np. książka, długopis jest "zbudowana" z informacji, każdy atom, cząstka elementarna ) nie jest bezpowrotnie tracona. 
          Natomiast z ogólnej teorii względności wynika, że cała materia w czarnej dziurze, poprzez grawitację jest niszczona. Więc powstaje pytanie, czy któraś z teorii jest błędna, chociaż obie są poparte mocnymi dowodami? Fizycy nie chcą rezygnować, ani z teorii kwantowej, ani z Ogólnej Teorii Względności, więc szukają sposobu na połączenie obu teorii, tak aby stworzyć nową Kwantową Teorię Grawitacji, która będzie łączyła wszystkie cztery podstawowe siły natury ( grawitację, oddziaływanie silne - wiążące kwarki w hadronach, oddziaływanie słabe - odpowiedzialne za rozpad beta i związane z nim promieniowanie, oraz elektromagnetyzm ).

Bardzo polecam tę pozycję, wszystkim ciekawskich świata, ponieważ warto poznawać świat, w którym zaistnieliśmy, w którym jest tak wiele pięknych zjawisk.

Gorąco polecam

Dawid Stencel

kl. 3T

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94