Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Świadczenia socjalne

W związku ze zbliżającą się wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych prosimy o dostarczenie do sekretariatu oświadczeń o dochodach na osobę w rodzinie do dnia 9 grudnia 2016r.

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94