Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

dni wolne w roku szkolnym 2017/2018

Podaję do wiadomości,

że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 będą:

 

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94