Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Humanistyczne sukcesy „Zetki”!

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym,  od kilku już lat z wieloma sukcesami prezentują i wciąż rozwijają swoje humanistyczne pasje, uczestnicząc w kolejnych konkursach, olimpiadach, projektach i przedsięwzięciach. Nie inaczej było w tym roku szkolnym.
W ostatnich dniach odbyły się podsumowania kilku konkursów, podczas których wręczono nagrody za najlepsze prace, wiedze i umiejętności. Spieszymy zatem donieść, że wśród nagrodzonych są uczniowie naszej szkoły.
15 czerwca w czasie Gali Laureata, podsumowującej roczną pracę Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej w Wołowie wręczono następujące nagrody (kat. szkoły ponadgimnazjalne):

Natalii Ślązak  (uczennica klasy 2 Liceum Ogólnokształcącego) – za zajęcie I miejsca w Historycznym Konkursie Powiatowym „Ciekawe miejsce w moim mieście, mojej wsi- jego historia i współczesny obraz”
Przemysławowi Górskiemu (uczeń klasy 2 Technikum)  – za zajęcie II miejsca w Historycznym Konkursie Powiatowym „Ciekawe miejsce w moim mieście, mojej wsi- jego historia i współczesny obraz”.
Alicji Fredo(uczennica klasy 3 Technikum)   – za zajęcie III miejsca w Historycznym Konkursie Powiatowym „Ciekawe miejsce w moim mieście, mojej wsi- jego historia i współczesny obraz”.
Klaudii Szuszfalak(uczennica klasy 2 Liceum Ogólnokształcącego) za zajęcie III miejsca w IX Powiatowym Konkursie Ortograficznym.
W czasie Gali  zostali również docenieni i nagrodzeni nauczyciele, którzy aktywnie wspierają działania PCEiPP – P.  Podziękowania i gratulacje otrzymała nauczycielka historii i wos-u z Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym  Pani: Alicja Grochowska .
***
We wtorek 14 czerwca odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie „ 70 lat Zakładów Chemicznych PCC Rokita w Brzegu Dolnym”, organizowanym przez   Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Brzegu Dolnym. Uczeń naszej szkoły:
Przemysław Górski-zajął I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Spotkanie z nagrodzoną młodzieżą, połączone było ze zwiedzaniem zakładów PCC Rokita.
***
5 maja br. w siedzibie Stowarzyszenia Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej odbyło  się podsumowanie Konkursu Historycznego „Wywiad z pierwszym osadnikiem”, który był elementem obchodów  70 rocznicy  przybycia pierwszych osadników do Brzegu Dolnego.
Podczas wzruszającego spotkania młodzieży z osadnikami, wręczono nagrody uczniom, którzy najlepiej oddali klimat powojennych migracji i najpełniej ukazali emocje związane budowaniem nowej rzeczywistości w naszym mieście. Za swoją pracę nagrodzony został:
Przemysław Górski (uczeń klasy 2 Technikum)- za zajęcia III miejsca w kategorii klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W czasie spotkania w siedzibie Stowarzyszenia Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej,  podziękowano naszej szkole za zaangażowanie,  za  współpracę polegającą na aktywizowaniu młodych ludzi i zachęcaniu ich do poznawania historii własnej rodziny i środowiska lokalnego. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym nagrodzony został symboliczną statuetką.
***
Organizatorom wszystkich konkursów  pięknie dziękujemy, a młodzieży serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94