+48 (71) 3195894,     e-mail:zsz.biuro@brzegdolny.pl

  • Home

logo zetka II11799

 

Liceum Ogólnokształcące

profil  dwujęzyczny humanistyczny

 

przedmioty rozszerzone — język angielski dwujęzyczny, historia i WOS,

przedmioty uzupełniające: wiedza o krajach anglojęzycznych,

historia i WOS (z wykładowym językiem angielskim),

języki obce — język angielski, język hiszpański lub język niemiecki

   

zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów (do wyboru): teatralne, dziennikarskie, polityczno-społeczne, socjologiczne, artystyczne, TIK, psychologiczno-pedagogiczne, filozoficzne, turystyczne

 

Atuty profilu

 Klasa dwujęzyczna umożliwi Ci:

biegłe komunikowanie się w języku angielskim

✓ kontakty międzynarodowe w ramach spotkań EUROWEEK

✓ przygotowanie do podjęcia studiów w kraju, jak i za granicą  - wykłady   w  języku angielskim na wrocławskich uczelniach

przystąpienie do matury dwujęzycznej

✓ zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim  - Wydział  Nauk Społecznych

warsztaty i webinaria: Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu, Amnesty  International

✓ zajęcia dodatkowe z przedmiotów przyrodniczych matematyki, języków obcych w ramach projektów unijnych

✓ liczne wyjazdy i wycieczki (również zagraniczne), udział w wydarzeniach   kulturalnych, rozwijanie swoich pasji i uzdolnień

✓udział w projektach prospołecznych i akcjach wolontariackich

 

 Ramowy plan nauczania dla klasy pierwszej - profil dwujęzyczny - humanistyczny

 

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94;   (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34