+48 (71) 3195894,     e-mail:zsz.biuro@brzegdolny.pl

logo zetka II11799

 

Liceum Ogólnokształcące

profil matematyczno – przyrodniczy

 

przedmioty rozszerzone — matematyka, chemia, biologia

przedmiot uzupełniający: analiza chemiczna

języki obce — język angielski, język niemiecki

 

zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów (do wyboru): artystyczne, psychologiczno-pedagogiczne, dietetyka, robotyka, grafika komputerowa, marketing internetowy

 

Atuty profilu

✓ stypendia naukowe dla najlepszych uczniów w klasie w ramach patronatu PCC

✓ chemia w praktyce – współpraca ze specjalistami PCC

✓ zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Wrocławskim,w  Humanitarium i PCC ROKITA

✓ udział w projektach artystycznych, prospołecznych i akcjach wolontariackich

✓ wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi

✓ udział w wydarzeniach kulturalnych - wyjazdy na spektakle, seanse, koncerty

✓ rozwijanie swoich pasji i uzdolnień

✓ zajęcia dodatkowe z biologii, matematyki, języków obcych i  informatyki, w  ramach projektów unijnych

 

Ramowy plan nauczania dla klasy pierwszej - profil matematyczno - przyrodniczy

 

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94;   (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34