+48 (71) 3195894,     e-mail:zsz.biuro@brzegdolny.pl

logo zetka II11799

elektryk mechanik1

 Szkoła branżowa

 

 

 

 

   Atuty klasy:

  ✓ 3-letni cykl  kształcenia w wybranym przez Ciebie zawodzie

  ✓ profesjonalne przygotowanie do egzaminów potwierdzających  

  kwalifikacje w ramac zajęć szkolnych, zajęć praktycznych, kursów  zawodowych

 ✓ pomoc w poszukiwaniu pracodawcy

fryzjer 1589199284

✓ możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji na kursach i szkoleniach w ramach projektów  unijnych np.. uprawnienia na wózek widłowy,  uprawnienia elektryczne 1kV….itd

✓ stypendia naukowe dla najlepszych uczniów

✓ płatne wakacyjne staże zawodowe

✓ EUROPASS -Europejski Paszport 

 

 

sprzedwaca

 

kucharz1

 

 

 

 

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94;   (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34