Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Stop dyskryminacji! - podsumowanie projektu. Sukces „Zetki”!

W ostatni piątek (tj. 8 kwietnia) w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt edukacyjny Razem mamy siłę: STOP DYSKRYMINACJI![1]organizowana przez Amnesty International.
W spotkaniu brali udział przedstawiciele i przedstawicielki szkół z całej Polski. Wśród  wykładów nie zabrakło prezentacji, ukazującej zaangażowanie uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, służących walce z dyskryminacją w środowisku lokalnym.

 Dokonania dolnobrzeskiej młodzieży na polu tolerancji, równości, poszanowania wolności i godności drugiego człowieka, spotkały się z dużym zainteresowaniem i podziwem wśród innych uczestników konferencji oraz samej organizacji AI. Dla przypomnienia: w latach 2014-2016 w Zespole Szkół Zawodowych odbyło się kilka ważnych akcji przybliżających idee integracji, tolerancji, równości, m.in. Marsz Wolności i Tolerancji;  Dzień Tolerancji; Dzień Praw Człowieka; powstał film „Co to jest gender?” mówiących o rolach płciowych oraz utartych stereotypach zwianych m.in. z zawodami czy pasjami mężczyzn i kobiet. Wszystko pod hasłem: „Gromadź wiedzie, nie oceniaj.” Ponadto w szkole, już od kilku lat, organizowany jest Festyn Integracyjny w czerwcu oraz Maraton Pisania Listów AI w grudniu. Uczniowie uczestniczyli także w wymianach szkolnych realizowanych z projektu „Żyjmy razem, a nie obok siebie” programu Erasmus+ na Łotwie, w Niemczech i we Włoszech, gdzie również zajmowali się problemem wykluczenia społecznego: uchodźców, niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie, ludzi starszych oraz samotnych matek.
Mimo zakończenia projektu, młodzież planuje kontynuować prace nad walkę z uprzedzeniami i stereotypami. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 
Alicja Grochowska

zobacz prezentację

 


[1] Projekt "Razem mamy siłę: STOP dyskryminacji"  ma na celu kształtowanie świadomości, zrozumienia dla odmienności oraz zachęca do podejmowania działań zwalczających dyskryminacją, stereotypy w społecznościach lokalnych. Projekt kierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 


Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94