Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Zajęcia na Politologii

W środowe przedpołudnie, 27 stycznia, grupa kilkunastu uczniów klas liceum i techników z Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, wzięła udział w zajęciach w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Tematyka wykładów: Obiektywizm w mediach: Spór o rozróżnienie faktów i opinii oraz Partie polityczne, okazała się dla uczniów bardzo interesująca i przydatna. Charyzma prowadzących, połączona z anegdotami, ze współczesnego życia polityczno-społecznego, przypadła młodzieży do gustu. To już kolejne spotkanie z Instytutem Politologii, Zespół Szkół Zawodowych już drugi rok współpracuje z Wydziałem Nauk Politycznych w ramach porozumienia o współpracy miedzy Szkołą i Wydziałem. Kolejny wyjazd na uczelnie już w lutym.


Alicja Grochowska 

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94