Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Zaproszenie na wyjazd do Teatru Polskiego

Dnia 16.04.2016 organizowany jest z Funduszu Socjalnego wyjazd do Teatru Polskiego na sztukę pt. "Ich czworo".

Zapisy w sekretariacie szkoły do dnia 15 lutego.

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94