+48 (71) 3195894,     e-mail:zsz.biuro@brzegdolny.pl

MARSZ BIAŁEJ WSTĄŻKI

10 grudnia 2019 r.
Jeżeli chcesz wyrazić swój sprzeciw wobec przemocy to włącz się do marszu „Białej Wstążki”  w ramach międzynarodowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy
ze względu na Płeć.

Zbiórka uczestników o godzinie 11.30 przy Zespole Szkół Zawodowych ul. 1-go Maja 1A
Przemarsz ulicami Brzegu Dolnego do Urzędu Miejskiego

,, Rzeczywistość może być inna- wystarczy, że zareagujesz!!!”  Zespół Szkół Zawodowych wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy w Brzegu Dolnym jak co roku włączyli się do międzynarodowej kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, kampania jest organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. 10 grudnia w ramach podsumowania działań wyruszymy spod naszej szkoły i udamy się za teren Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury, aby wspólnie podczas marszu wyrazić sprzeciw wobec przemocy.

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94;   (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34