Nasi absolwenci....

Absolwent naszej szkoły Pan Profesor Roman Przybylski jest uznanym w świecie specjalistą z zakresu chemii lipidów oraz twórcą oryginalnej szkoły naukowej z zakresu analityki żywności. Na wniosek Rady Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu  na posiedzeniu 26 czerwca 2019 r. Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przyznał doktorat honoris causa Profesorowi Przybylskiemu – absolwentowi Wydziału Technologii Rolno-Spożywczej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Wręczenie tego zaszczytnego tytułu odbyło się 15 października 2019 r. w Kolegium Rungego UPP.

„Dorobek naukowo-badawczy Pana Profesora jest ogromny i wielokierunkowy  z przełożeniem teorii na praktykę przemysłową, która sprzyja kształceniu specjalistów i ekspertów” – mówił podczas uroczystości prof. dr hab. Jan Pikul, Rektor UPP – „Składa się na niego bogaty zbiór publikacyjny liczący dziś ponad 300 pozycji, kilkadziesiąt zrealizowanych grantów oraz aktywny udział w wielu konferencjach, seminariach, sympozjach i warsztatach. Należy podkreślić, że całą działalność Pana Profesora cechuje wszechstronna współpraca akademicka i wręcz modelowa współpraca z praktyką przemysłową, która pozwoliła tworzyć interdyscyplinarne zespoły, konsorcja  i szkoły naukowe, co jest niezwykle ważne dla rozwoju kadry naukowej i podnoszenia jakości całej branży spożywczej. To bardzo ważny element działalności Pana Profesora, który w sposób wymierny przenosi wyniki badań naukowych do praktyki”.

źródło:  https://skylark.up.poznan.pl/ogloszenia/uroczysto-wr-czenia-tytu-u-doktora-honoris-causa-upp-profesorowi-romanowi-przybylskiemu

IMG 20191203 115737 resized 20191203 121543379

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94;   (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34