Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Dni wolne

Na podstawie  §5 ust. 2 pkt. 1 lit. c i d  oraz pkt.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz.432, z 2003 r. ze zmianami) podaję do wiadomości,
że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 będą:

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94