+48 (71) 3195894,     e-mail:zsz.biuro@brzegdolny.pl

  • Home

ZASADY REKRUTACJI

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

rok szkolny 2019/2020

ZAPRASZAMY ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

I ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ   

DZIAŁANIA DATY

Zapraszamy

do odwiedzania Naszej Szkoły

W poniedziałek i czwartek

w godz. 12.00 do 15.30

Nabór elektroniczny

https://dolnoslaskie.edu.com.pl

 (sekretariat , 7.30 – 15.30) tel. 319 58 94

Od 13 maja do 25 czerwca 2019

Złożenie deklaracji przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych

Od 6 do 22 maja 2019

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

23 maja godz.15.00

Dostarczenie świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum, oraz  wyników egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.

Od 21 do 25 czerwca 2019

Publikacja list osób zakwalifikowanych do poszczególnych klas w I naborze

16 lipca 2019, godz. 10.00

Wydawanie skierowań do lekarza medycyny pracy uczniom, którzy zakwalifikowali się do technikum lub branżowej szkoły I stopnia.

Od 16 do 18 lipca 2019

Publikacja list osób przyjętych do poszczególnych klas w I naborze.

25 lipca 2019, godz. 10.00

Złożenie wniosków (podań) w rekrutacji uzupełniającej (do II naboru).

Od 26 lipca, do 30 lipca

Złożenie deklaracji przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych w II naborze

Od 16 do 26 lipca

Publikacja list osób zakwalifikowanych do poszczególnych klas w II naborze

21 sierpnia 2019, godz. 10.00

Publikacja list osób przyjętych w II naborze.

30 sierpnia 2019, godz. 10.00

Kontakt z nami

Sekretariat

adres e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
tel.  (71) 319-58-94;   (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Małgorzata Staniszewska

Chętnie odpowiemy na pytania

contact

 

Jesteśmy otwarci na sugestie

Wicedyrektor Szkoły
mgr Halina Wojciechowska 

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 35Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Świerkowska-Gembara

telefon:  (71) 319 58 94, wewn. 34