Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Rekrutacja 2018

OFERTA EDUKACYJNA

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

na rok szkolny 2018/2019

typ szkoły zawód / nachylenie
        * przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym 
        * języki obce
Liceum Ogólnokształcące profil
matematyczno-przyrodniczy
  • matematyka, chemia, biologia
  • język angielski, język niemiecki
profil humanistyczno językowy
  • język polski, WOS
  • język angielski rozszerzony oraz język niemiecki lub język hiszpański
profil dwujęzyczny 

humanistyczny
z wykładowym językiem angielskim
  • historia. WOS
  • język angielski dwujęzyczny, język niemiecki lub język hiszpański
zobacz więcej informacji
Technikum technik informatyk,
technik teleinformatyk
  • matematyka, informatyka
  • język angielski, język niemiecki
technik ekonomista
  • matematyka, geografia
  • język angielski, język niemiecki
Szkoła branżowa   I stopnia
wielozawodowa  
Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych

(plik  w formacie *.pdf)

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły - załącznik nr 1

(plik w formacie *.pdf)


Deklaracja przystąpienia do testu kompetencji językowych
(plik w formacie *.pdf)


Zarządzenie Kuratora Oświaty
(plik w formacie *.pdf)


Załącznik nr 2 do zarządzenia Kuratora Oświaty
(plik w formacie *.pdf)


Rozporządzenie MEN dotyczące kryteriów i postępowania rekrutacyjnego
(plik w formacie *.pdf)

 


 

 
 

 

 

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94