Zespół Szkół Zawodowych

w Brzegu Dolnym

Technikum Rolnicze

TECHNIKUM ROLNICZE NA PODBUDOWIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 1979/1980 
wych. Elżbieta Wegrzynowska

Domerecki Robert,Dziuba Irena,Grocholska Maria, Gryszkiewicz Elżbieta,, Konopka Jadwiga, Konopka Teresa, Królak Krzysztof, Kwaśna Barbara, Lachowicz Teresa, Muzyka Krystyna, Polak Bernardyna, Rybczyńska Janina, Sowizdrzał Wiesława, Strzeszyna Krzysztof, Szpyrka Irena, Szul Jadwiga, Ślusarczyk Elzbieta, Tonderys Dorota, Walczynska Urszula, Zalewska Małgorzata

Kontakt z nami

Zespół Szkół Zawodowych
56-120 Brzeg Dolny
ul. 1-go Maja 1A
e-mail: zsz.biuro@brzegdolny.pl
www: www.zsz.brzegdolny.pl

telefon:  (71) 319-50-90, wewn. 32
faks: (71) 319-58-94